Bezrobotni - dane - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Bezrobotni zarejestrowani - według stanu na koniec każdego miesiąca w poszczególnych latach

Nowo zarejestrowani bezrobotni w okresie sprawozdawczym

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Nowo wyrejestrowani bezrobotni w okresie sprawozdawczym

Bezrobotni zamieszkali na wsi stan w końcu okresu sprawozdawczego

Bezrobotni długotrwale zarejestrowani stan w końcu okresu sprawozdawczego

Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego stan w końcu okresu sprawozdawczego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę