Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  •   11. WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  •   20. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przyjmowanie oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną poprzez www.praca.gov.pl
  •   19. Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Przyjmowanie wniosków na prace sezonową cudzoziemca odbywa się drogą elektroniczną poprzez www.praca.gov.pl
  •   6. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2022 r. oraz plan podziału środków Funduszu Pracy na realizację programu rynków pracy
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę