Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   24. Bon na zasiedlenie
  •   23. Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
  •   22. Druki dla bezrobotnych
  •   15. Zwrot kosztów przejazdu
  •   21. Szkolenia indywidualne dla bezrobotnych
  •   14. OŚWIADCZENIE dla bezrobotnych o uzyskanych przychodach
  •   18. WNIOSEK o przyznanie stypendium na dalszą naukę
  •   16. WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę