INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent przetwarzania danych

Kod: 331404

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Asystent przetwarzania danych 331404

  • Administrator danych.
  • Asystent analizy danych.
  • Pracownik ds. przetwarzania danych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

  • 3314 Statistical, mathematical and related associate professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

  • Sekcja J – Informacja i komunikacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

  • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
  • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
  • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
  • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

  • Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
  • Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.
  • Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Radom.
  • Artur Wróblewski– Ekspert niezależny, Częstochowa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

  • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
  • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
  • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
  • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

  • Anna Hasiuk – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.
  • Wiesława Makać – Ekspert niezależny, Sopot.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

  • Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, Lublin.
  • Dariusz Tomczak – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Białystok.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę