Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Aktualności

ŚRODKI DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 ROK ŻYCIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego informuje, że posiada wolne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób które ukończyły 50 rok życia w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (III)" – Działanie 8.1 RPO WM.

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w imieniu Starosty zaprasza wszystkich Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na...

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zapraszają na: Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości.

ŚRODKI DLA PRACODAWCÓW NA STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do nawiązania współpracy przez pracodawców przy organizacji staży, oraz do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (III)" dla osób...

Święto biznesu – IX Gala Przedsiębiorczości

17 lutego odbyła się IX Gala Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”, zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego pod honorowym patronatem...

OD 01 STYCZNIA 2017 RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Ogłoszenie konkursu "START W BIZNES Z URZĘDEM PRACY"

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU "START W BIZNES Z URZĘDEM PRACY - IX EDYCJA" ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 15 STYCZNIA 2017 r.

INNOWATORZY NA START!

Stowarzyszenie WIOSNA poszukuje innowatorów społecznych, którzy nie boją się podjąć wyzwania i chcą zmierzyć się z problemami funkcjonującymi na rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i impuls do działania, bo o wsparcie doradcze i eksperckie oraz grant na realizację swojego innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA!

Realizacja projektu partnerskiego pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 01.10.2016 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę