Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Aktualności

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w imieniu Starosty zaprasza wszystkich Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na...

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zapraszają na: Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości.

ŚRODKI DLA OSÓB KTÓRE UKOŃCZYŁY 50 ROK ŻYCIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego informuje, że posiada wolne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób które ukończyły 50 rok życia w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (III)" – Działanie 8.1 RPO WM.

ŚRODKI DLA PRACODAWCÓW NA STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do nawiązania współpracy przez pracodawców przy organizacji staży, oraz do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim (III)" dla osób...

ŚRODKI DLA PRACODAWCÓW NA STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do nawiązania współpracy przez pracodawców przy organizacji staży, oraz do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim" dla osób powyżej 30 roku życia – Działanie 8.2...

Drugi NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w imieniu Starosty zaprasza wszystkich Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do...

Święto biznesu – IX Gala Przedsiębiorczości

17 lutego odbyła się IX Gala Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”, zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego pod honorowym patronatem...

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego otrzymał środki na realizację programu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalna kwota dotacji w roku bieżącym...

ŚRODKI DLA PRACODAWCÓW NA STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zaprasza do nawiązania współpracy przez pracodawców przy organizacji staży, oraz do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wyposażenia lub...

Wyświetlanie 1 - 10 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę