Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   KLAUZULA INFORMACYJNA
  •   Dokumenty
  •   14. OŚWIADCZENIE dla bezrobotnych o uzyskanych przychodach
  •   1. Ankieta Eures
  •   17. WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną
  •   18. WNIOSEK o przyznanie stypendium na dalszą naukę
  •   16. WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę