INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Asystent do spraw statystyki

Kod: 331401

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Asystent do spraw statystyki 331401

 • Asystent do spraw analiz statystycznych.
 • Asystent do spraw badań ankietowych.
 • Asystent do spraw badań statystycznych.
 • Młodszy analityk danych.
 • Młodszy badacz.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3314 Statistical, mathematical and related associate professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Joanna Dosz-Szczepańska – Inside the Insight, Gdańsk.
 • Katarzyna Mirkowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Piotr Zawrzykraj – Alior Bank SA, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Wiesława Makać – ekspert niezależny, były pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Dorota Wójcik – Komenda Wojewódzka Policji, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
 • Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę