Współpraca z instytucjami zewnętrznymi - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Aktualności innych instytucji

,,Aktywni na start"

Fundacja Możesz Więcej realizuje projekt pn. "Aktywni na start!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym do 30.06.2019r, 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Obrazek dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”

GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z Firmą Szkoleniową MAESTRA – MAŁGORZATA SANECKA zapraszają do udziału w projekcie: PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz...

TRANSGRANICZNE TARGI PRACY, EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zapraszają na transgraniczne targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości.

"Włącz się do działania!"

Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową oraz wyższą zdolność do zatrudnienia 60 osób (min. 36 kobiet), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze woj. małopolskiego, na terenach powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi, tj. proszowickim, myślenickim,...

,,Gama możliwości"

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 kobiet, 38 mężczyzn) z grupy docelowej, jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

"Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie"

Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna 60 osób (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa i bezrobocia, osób...

"NIEwykluczeni"

Prowadzona jest obecnie rekrutacje do projektu "NIEwykluczeni" realizowanego na terenie województwa małopolskiego. Warunkiem zakwalifikowania do projektu jest przynależność do jednej z poniższych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z POPŻ, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu...

,,Zintegrowani do działania"

W związku z realizacją projektu: Zintegrowani do działania mającego na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób powyżej 18 r. ż., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które czują się oddalone od rynku pracy, są zakwalifikowane do III...

Wyświetlanie 11 - 20 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę