Współpraca z instytucjami zewnętrznymi - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Aktualności innych instytucji

"CZAS NA ZMIANĘ - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia"

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na realizacje Projektu: "CZAS NA ZMIANĘ - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia"...

„Będę pracować edycja 2”

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Będę pracować edycja 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa - Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego” realizowanym w ramach...

Nowa szansa - aktywizacja!

W ramach projektu uzyskają Państwo: pomoc w wyborze ścieżki zawodowej zgodnej z Państwa doświadczeniem i umiejętnościami

,,Aktywni na start"

Fundacja Możesz Więcej realizuje projekt pn. "Aktywni na start!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym do 30.06.2019r, 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Obrazek dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”

GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z Firmą Szkoleniową MAESTRA – MAŁGORZATA SANECKA zapraszają do udziału w projekcie: PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz...

TRANSGRANICZNE TARGI PRACY, EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Nowym Sączu, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zapraszają na transgraniczne targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości.

"Włącz się do działania!"

Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową oraz wyższą zdolność do zatrudnienia 60 osób (min. 36 kobiet), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze woj. małopolskiego, na terenach powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi, tj. proszowickim, myślenickim,...

Wyświetlanie 11 - 20 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę