Współpraca z instytucjami zewnętrznymi - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Aktualności innych instytucji

Droga do zatrudnienia II-szczegóły projektu

Załączniki P.KD.Oferta projektu v.02.pdf P.KD Plakat A3.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn." Bo jak nie my to kto II "

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r. Jeśli chcesz: Znaleźć...

Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3!

Samorząd Województwa Małopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu "Małopolska Niania 2.0", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego.

W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 „Aktywna integracja - projekty konkursowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt partnerski z Urzędem Miasta Nowego Sącza Dofinansowanie projektu z...

"CZAS NA ZMIANĘ - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia"

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na realizacje Projektu: "CZAS NA ZMIANĘ - kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia"...

„Będę pracować edycja 2”

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Będę pracować edycja 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa - Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego” realizowanym w ramach...

Nowa szansa - aktywizacja!

W ramach projektu uzyskają Państwo: pomoc w wyborze ścieżki zawodowej zgodnej z Państwa doświadczeniem i umiejętnościami

,,Aktywni na start"

Fundacja Możesz Więcej realizuje projekt pn. "Aktywni na start!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym do 30.06.2019r, 60 osób (35K/25M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Obrazek dla: Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Wyświetlanie 1 - 10 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę