Zasoby informacji urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego


Informacje dotyczące zakresu i form działania instytucji publicznych i niepublicznych

Informacja o szkołach i instytucjach szkoleniowych

Informacje o stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania

Informacje o sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Informacje dotyczące stron internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych

Informacje o projektach, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradn

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę